Totalt ni bedrifter har vært med å utvikle MIS i prosjektfasen. Organisasjonen Duojáriid Ealáhussearvi har vært prosjekteier, prosjektet har vært finansiert av Sametinget, og Kreativ Industri har hatt prosjektledelsen.
Samvirket MIS SA etableres i januar 2018.

Søk nå

Vi søker duodjiprodusenter
til MIS of Sápmi

Produserer du duodji for salg, og har som mål å kunne leve av produksjonen?

Ønsker du å nå et større marked?

Oppleves dine produkter som eksklusive og av høy kvalitet?

Hva er MIS of Sápmi?
MIS of Sápmi skal etableres som et samvirkeforetak, med utvalgte duodjiprodusenter som andelseiere. MIS skal være en tydelig merkevare innen kvalitetsduodji fra Sápmi, og jobbe med markedsføring og salg på vegne av produsentene. Målet med MIS er å skape lønnsomme og bærekraftige virksomheter, og bidra til kunnskapsformidling om samisk kultur, levemåte og livsgrunnlag.

MIS skal ivareta følgende oppgaver:
• Forvalte markedet og merkevaren
• Være et salgs- og muligens et distribusjonsapparat
• Bidra til nettverksbygging, utvikling og kompetanseheving

Hvem kan lage MIS of Sápmi-produkter?
MIS er for duodjiprodusenter som er markedsorienterte, og som har ambisjoner om å nå eksterne markeder. Produsenten må produsere duodji for salg, og ha som mål å kunne leve av produksjonen. Formelle krav er at produsenten må være registrert i Brønnøysundregistrene med enkeltpersonforetak eller aksjeselskap, og at han/hun må oppfylle kriteriene for registering i Sametingets valgmanntall.

Hvilke produkter kjennetegner MIS of Sápmi?
Produktet må utvikles med intensjon om å nå et nasjonalt/internasjonalt marked, og kunden skal oppleve varen som eksklusiv og av høy kvalitet. Produktet må ha elementer av samisk kultur, og/eller bygge på samiske håndverkstradisjoner. Produktutformingen og produksjonen av produktet skal gjøres av duodjibedriften.

Ønsker du å være med?
Ta kontakt med oss for mer informasjon:
Prosjekteier: Duojáriid Ealáhussearvi
(post@duodji-des.no / 948 82 257)
Prosjektleder: Kreativ Industri
(katrine@kreativindustri.no /467 91 933)

 

Visste du at…
Ordet MIS har flere betydninger? Initialene står for Made In Sápmi, og viser til at produksjonen av produktene er gjort i Sápmi. Ordet mis betyr ”fra oss” på nordsamisk, og representerer tiden og historien produsentene har lagt ned i hvert enkelt produkt.