Reiseliv

Vi tilbyr:
Merkevarestrategi
Konseptutvikling
Produktutvikling
Markedsstrategi
Markedsundersøkelser

Tekster og merkevarehistorie
Navneprosess
Opplæring og kurs
Markedsføring

Kreativ Industris styrke innen reiselivet er at vi har både den praktiske erfaringen fra reiselivet og den formelle, akademiske utdannelsen på plass. Dette gjør at vi vet hvordan det er å arbeide på gulvet i en reiselivsbedrift, i tillegg til at vi har den strategiske kompetansen som bidrar til å utvikle bedrifter.

Vi har to gode samarbeidspartnere, Arvu og Vitikka, som vi samarbeider med når det kommer til nettsideutvikling og visuell identitet. Sammen sørger vi for høy kvalitet på leveransen og at kundens merkevare kommer tydelig frem.

 For mer informasjon om dette, se under.

Kommunikasjon

God kommunikasjon er viktig for å lykkes og foregår både digitalt og i det virkelige liv. Kommunikasjonen foregår på alle nivåer; mellom bedriften og de reisende, mellom leder og ansatte, mellom bedriften og turoperatører, etc. Det er derfor viktig å forstå hvordan man skal kommunisere i alle ledd.

Vi kan hjelpe deg med å sørge for at kommunikasjonen er god i alle ledd. Dette inkluderer visuell og tekstmessig kommunikasjon, spesielt målgrupperettet og personas-fokusert arbeid. Vi har god erfaring med å utarbeide digitale markedsføringsstrategier og markedsplaner.

Merkevare

Merkevaren er hvordan bedriften din skiller seg ut fra de andre. Det er de følelsene og assosiasjonene lyden av navnet eller synet av logoen inspirerer. Arbeid med merkevare involverer alt fra målgruppe, verdier, mål, historiefortelling og visjoner til strategi og alle stegene er viktige for å skape en sterk identitet for bedriften.

Vi jobber med ulike metodikker og spesielle teknikker for å oppnå de beste resultatene.

Målgrupper/ personas

En målgruppe kan sammenliknes med en kjernefamilie og innen familien finner man ulike familiemedlemmer med ulike preferanser og behov. Et slikt familiemedlem kalles personas – som er et undersegment til målgruppen. Personas er en personalisering av en typisk kunde din bedrift ønsker å nå ut til, og beskrives gjennom hvilke verdier, behov, interesser og motivasjon personen har. I tillegg til hvilke mål, utfordringer og bekymringer den har– men også hvordan han eller hun tenker og oppfører seg i en beslutningsprosess.

Våre reiselivseksperter har både formell utdannelse relatert til målgrupper og personas og har i tillegg arbeidet mye med implementeringen av dette i reiselivssammenheng.

Kartlegging og analyse

Kartlegging og analyse, blant annet markedsavklaringer, er en viktig del av prosessen med å utvikle eller etablere reiselivsbedrifter. Her er det viktig å forstå markedet og hva dine kunder er ute etter.

I Kreativ Industri har vi god erfaring og kompetanse innen kvalitative og kvantitative undersøkelser. Dette kommer godt med når vi utfører markedsundersøkelser.

I tillegg har vi mye erfaring med å foreta både store og små dybdeanalyser, blant annet digitale helsesjekker som undersøker hvor bra bedriften din gjør det på nett. Vi foretar også innholdsanalyser eller helhetlige analyser av hvordan bedriften din fremstår digitalt og hvem du når med innholdet ditt.

Utvikling av konsept og opplevelser

Opplevelsesutvikling er en viktig del av arbeidet med reiselivsbedrifter – hva skal en ellers leve av? Opplevelsene kan være små og store, men her kan det være lurt å bygge på merkevaren for å sørge for at du skiller deg ut i markedet.

Våre reiselivseksperter jobber alltid tett med bedriften, men tar utgangspunkt i kundebehov når vi utvikler opplevelser.

Vi setter sammen et helhetlig team for å utvikle reiselivskonsepter og opplevelser for din bedrift. Et konsept er basert på en idé og deretter utviklet til en helhetlig plan. Den helhetlige planen er sammensetning av bedriftens merkevare og målgruppens behov. Vi kan hjelpe deg med å sette sammen alt fra reiselivsprodukter, til interiøret i lokalene og innholdet på nettsiden.

Ønsker du å vite mer?

Kontakt

post@kreativindustri.no
488 82 816
Markveien 38B, 9510 Alta

Her finner du Facebook-siden vår

E-post

Vårt reiselivsteam

Anja Christensen

Forretningsutvikler

Knut Arne Iversen

Forretningsutvikler

Lone Hegg

Forretningsutvikler og gründer

Ingrid Birknes Langhelle

Digital innholdsmarkedsfører

Kontakt

post@kreativindustri.no
488 82 816
Markveien 38B, 9510 Alta

Her finner du Facebook-siden vår

Fakturaadresse: kreativindustri@ebilag.com

Kontorsted: Alta  Markveien 38B - Kunnskapsparken Syd, 2. etg.

Kontorsted: Hammerfest  Sjøgata 9 -  5. etg