Bærekraft

Vi tilbyr:
Bærekraftsstrategi
Miljøfyrtårnsertifisering
Prosessledelse
Kurs i bærekraft
Vesentlighetsanalyse
Grønne forretningsmodeller
Verdistrømsanalyse
Grønn helsesjekk
Kurs i bærekraftig kommunikasjon
Rådgivning innen bærekraft

Har dere en bærekraftig forretningsmodell? Som bedrift har det aldri vært viktigere å snakke om bærekraft - og ikke minst ta grep. Våre konsulenter hjelper deg på veien.

Stadig flere innkjøpere setter miljø og bærekraft som tildelingskriterier i anbud, og bedrifter må gjøre aktive grep for å beholde sin konkurransekraft. Samtidig betyr bærekraft så mangt, og bærekraftsarbeid fremstår for mange bedrifter som uoversiktlig og komplisert.

Hvordan skal man egentlig starte? Svaret på det spørsmålet kan vi hjelpe deg med.


Å arbeide med bærekraft - hva betyr det egentlig?

Bærekraft og lønnsomhet går ikke nødvendigvis på bekostning av hverandre, og i realiteten vil arbeidet med bærekraft gi økt lønnsomhet i en bedrift på sikt. En myte om bærekraft er at det kun handler om klima og miljø, men det stemmer ikke. Effektivisering og økonomisk vekst er også høyst relevante bærekraftsmål. Eksempelvis kan HMS-system og personalhåndbok være konkrete produkter som kommer ut av bærekraftsarbeidet i en organisasjon. Samtidig kan andre bedrifter kanskje ha større nytte av å jobbe med arbeidsflyten og verdistrømmen i selskapet, for å identifisere hvor vi kan gjøre tiltak for å redusere sløsing av tid og ressurser.

Bærekraftsverktøy

Bærekraftssjekken

Hensikten med denne helsesjekken er å få et overordnet bilde av bedriften generelt og bærekraftsarbeidet spesielt. Dette for å kunne prioritere hvilke områder som trenger fokus først, samtidig som sjekken bidra til å sette arbeidet i system.

Konkret kartlegges hvilke etablerte rutiner og systemer bedriften har, eventuelle sertifiseringer, status for bærekraftsarbeidet, hvordan kravene fra EU direkte og indirekte påvirker bedriften, hvilke anbudsprosesser de konkurrerer i og hvordan bedriften måler seg sammenlignet med andre i samme bransje.

Kartleggingen skal gi en oversikt over hva som allerede er igangsatt og hvor eventuelt forbedringspotensial ligger.

Bærekraftskortstokk

Det kan være et omfattende arbeid å skulle velge ut hvilke av FNs bærekraftsmål som er de mest vesentlige for din bedrift. Derfor har vi utviklet en metode som skal hjelpe bedriftene til å konkretisere og prioritere disse opp mot egen virksomhet.

Øvelsen skal være konkret og praktisk, og skal være et verktøy for diskusjon rundt hva som påvirker bedriften og hvilke bærekraftsmål som er realistisk å fokusere på både på kort og lang sikt.

Kortene konkretiserer hvilken betydning de ulike bærekraftsmålene har for næringslivet og gir eksempler på konkret tiltak som kan iverksettes for å redusere sitt fotavtrykk.

Miljøfyrtårnsertifisering

I Kreativ Industri brenner vi for en grønn fremtid og har med det tatt det naturlige valget med å bli Miljøfyrtårn. I tillegg har vi fått en egen serifisert miljøkonsulent. Det betyr at vi også kan hjelpe andre virksomheter med å bli Miljøfyrtårn og ta steget for å gjøre verden enda litt grønnere.

Les mer om hva dette innebærer gjennom linken under.

Bli miljøfyrtårnsertifisert

Utvalgte referanser


Bærekraftsstrategi og forretningsstrategi for Entreprenør Harald Nilsen.

Bærekraftsstrategi for Cruisenettverket for Nord-Norge og Svalbard.

Kurs i bærekraftig kommunikasjon for Nordland Fagskole.

Prosjektleder for FRAM Bærekraftig reiseliv på vegne av Innovasjon Norge, hvor vi har laget en bærekraftsplan for 12 reiselivsbedrifter.

Verdistrømsanalyse for bl.a. Arnesen Rør, Verte, Nordvent, Karasjok VVS og Fagtrykk Idé.

Miljøfyrtårnsertifisering for bla.a.  Alta Taxi, Nord-Troms Maskin, Lindstrømfestivalen og Árvu.

Vårt bærekraftsteam

Mette Suhr Berg

Daglig leder

Mette er diplomøkonom, og har påbegynt en master innen bærekraft fra Handelshøyskolen BI i 2022. Hun har lang erfaring med utvikling av virksomhetsstrategier for næringslivet, og har i senere tid også fordypet seg i det praktiske og strategisk bærekraftsarbeid. Mette bistår næringslivet med å utvikle strategier, kjører kurs og holder foredrag innen det grønne fagområdet. 

Tone Pettersen

Forretningsutvikler

Tone er siviløkonom med fordypning innen sustainable management. Hun er i tillegg godkjent Miljøfyrtårnkonsulent og har stort engasjement for bærekraft og grønne forretningsmodeller. Tone har bred erfaring med analyser og datainnsamling av kvantitativ data, og har jobbet på flere bærekraftsstrategier og med kurs og foredrag innen bærekraft. 

Anja Christensen

Forretningsutvikler

Anja har en master innen reiseliv fra UiT, Norges Arktiske Universitet, der hun i sin master oppgave har fordypet seg innen bærekraftig markedsføring. Hun har lang erfaring med bærekraftig reisemålsutvikling fra Innovasjon Norge, og er i gang med å bli sertifisert som prosessveileder  for Bærekraftig reisemål. Anja bistår næringslivet med å utvikle bærekraftige konsepter og merkevarer, markedsstrategier, samt kjører kurs og holder foredrag innen bærekraftig kommunikasjon.

Knut-Arne Iversen

Forretningsutvikler

Knut-Arne har studert "Bærekraft som konkurransefortrinn" ved Handelshøyskolen BI, samt jobbet med bærekraftsstrategier for reiselivsnæringen, inkludert havne- og cruisenæringen. Dette har gitt ham verdifulle perspektiver på utviklingen av mer miljøvennlige forretningsmodeller, samt kunnskap om FNs bærekraftsmål og hvordan disse kan integreres i virksomheten.

Kontakt

post@kreativindustri.no
488 82 816
Markveien 38B, 9510 Alta

Her finner du Facebook-siden vår

Fakturaadresse: kreativindustri@ebilag.com

Kontorsted: Alta  Markveien 38B - Kunnskapsparken Syd, 2. etg.

Kontorsted: Hammerfest  Sjøgata 9 -  5. etg