Om Kreativ Industri

I Kreativ Industri møtes kreativitet og kunnskap for å skape resultater for våre kunder. Kreativitet er for oss gode prosesser som produserer idéer med verdi som gir resultater. Når vi kombinerer dette med kunnskap i vårt sammensatte team, finner vi de gode og bærekraftige løsningene.

Som konsulenter kjennetegnes vi av personlig engasjement. For å oppnå resultater, nærmer vi oss en problemstilling fra forskjellige faglige innfallsvinkler. Mangfoldet utgjør forskjellen i Kreativ Industri, og det gode miljøet binder oss sammen.

I Kreativ Industri er vi utviklingsorienterte, og vi brenner for bærekraftig forretningsutvikling. Vi lar oss ikke begrense av det vi allerede kan, og søker aktivt etter å knytte ny kunnskap til etablert kunnskap. Vår arbeidsplass er preget av stor takhøyde og humør.

Mette Suhr Berg

Mette Suhr Berg


daglig leder
Kontorsted: Alta
922 37 082
mette@kreativindustri.no

Spisskompetanse
Strategi, forretningsutvikling, bærekraft, rekruttering, økonomi og ledelse, rock og kokk.
Bakgrunn
Mette er daglig leder i Kreativ Industri. Hun har lang erfaring med utvikling av virksomhetsstrategier for næringslivet, og har i senere tid også fordypet seg i det i bærekraftsarbeid både strategisk og i praksis. Mette bistår næringslivet med å utvikle forretnings- og bærekraftsstrategier, og holder foredrag innen det grønne fagområdet. Hun har 18 års erfaring som leder og i åtte år jobbet hun som HR-sjef i Grieg Seafood Finnmark Finnmark.
Utdannelse
Diplomøkonom fra Handelshøgskolen BI, samt påbegynt master innen bærekraft fra Handelshøyskolen BI i 2022. Sertifisert i Lean Business, Lean Six Sigma grønt belte, samt Aons personlighets- og evnetester. Har også en fordypning i ledelse og implementering av strategiske endringer fra Handelshøyskolen BI.

Lone Synnøve Hegg

Lone Synnøve Hegg


Forretningsutvikler
Kontorsted: Alta
975 20 838
lone@kreativindustri.no

Spisskompetanse
Markedsplanlegging, digital markedsføring, strategisk kommunikasjon, opplæring, strategi, kreativitet og dårlig vær.
Bakgrunn
Lang erfaring med utviklingsprosjekter for private og offentlige virksomheter. Er gründer, faglig leder og medeier i Kreativ Industri, og har vært daglig leder i syv år.
Utdannelse
Hovedfag i pedagogikk med fordypning i psykologi fra UIT Norges Arktiske Universitet, mastergradstudie i digital kommunikasjonsledelse fra Handelshøgskolen BI og videreutdanning i innovasjonsledelse fra NTNU. I tillegg studert styrekompetanse på BI, er sertifisert i reisemålsutvikling og Lean Business.

Katrine Fugelli Simonsen
Knut-Arne Iversen

Knut-Arne Iversen


forretningsutvikler / rekrutterer
Kontorsted: Hammerfest og Alta
918 24 844
knutarne@kreativindustri.no

Spisskompetanse
Destinasjonsledelse, forretningsutvikling, koseptutvikling, opplevelsesdesign, arrangementer, rekruttering og ta kunder med på sykkeltur.
Bakgrunn
Knut-Arne har ni års erfaring som leder i reiselivsbedrifter og er, i tillegg til sin jobb i Kreativ Industri, fungerende daglig leder for Cruisenettverket Nord-Norge og Svalbard. Han arbeider mye med reiselivsbedrifter og destinasjoner med alt fra forretningsutvikling til prosjektledelse. Han er en sertifisert rekrutterer fra Norske Veritas og har lang erfaring med rekruttering til både offentlige og private stillinger. I tillegg arbeider han mye med arrangementer, blant annet Arctic Race of Norway og Nord Norsk Cruisekonferanse, samt er grunnlegger av Lindstrømfestivalen. Knut-Arne har også en internasjonal idrettskarriere fra Tyskland.
Utdannelse
Cand.mag med hovedvekt på internasjonal markedsføring og bedriftsøkonomi fra BI Sandefjord og Høgskolen i Finnmark. Har også gjennomført kurs innen bærekraft. Sertifisert rekrutterer fra Norsk Veritas.

Merete Reginiussen

Merete Reginiussen


digital rådgiver / REKRUTTERER
Kontorsted: Alta
909 12 104
merete@kreativindustri.no

Spisskompetanse
Digital rådgivning, sosiale medier, kurs, webinarer, historiefortelling, videoproduksjon, negler og julekuler.
Bakgrunn
Ti års erfaring som journalist i nasjonale, regionale og lokale mediehus. Har også bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver i TV Norge.
Utdannelse
Bachelorgrad i medievitenskap med fordypning i motejournalistikk fra Universitetet i Oslo, University College for the Creative Arts og Høgskolen i Finnmark.

Andreas Markussen

Andreas Markussen


digital markedsfører
Kontorsted: Alta
482 54 183
andreas@kreativindustri.no

Spisskompetanse
Digital markedsføring, formidling, videoproduksjon, podkastproduksjon, kurs/webinarer og selvutnevnt social media junkie.
Bakgrunn
Andreas har bred kompetanse innen digital markedsføring, blant annet fra jobb som markeds- og mediaansvarlig i Alta IF. Har også erfaring fra jobb innen media, blant annet som kommentator på radio/tv og produksjon av podkast. Med pedagogiske bakgrunn har han omfattende erfaring innen opplæring, og har holdt utallige kurs/ webinarer i digital markedsføring.
Utdannelse
Utdannet lektor – allmennlærer fra UiT. Har også en master i idrettsvitenskap, i tillegg UEFAs nest høyeste trenerutdanning; UEFA A-lisens.

Anja Christensen

Anja Christensen


forretningsutvikler
Kontorsted: Alta
951 80 363
anja@kreativindustri.no

Spisskompetanse
Reiselivsutvikling, prosjektledelse, kunde- og markedsinnsikt (personas), hotell/restaurantdrift, forretningsplan, konseptutvikling og cocktails.
Bakgrunn
Anja har 15 års erfaring innen hotell, restaurant, salg og markedsføring, samt åtte års kompetanse som finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge. Hun har også god erfaring innen reiseliv gjennom to år som utviklingsleder for NordNorsk Reiseliv.
Utdannelse
Master i reiseliv ved UIT campus Alta, sertifisert prosessveileder for Innovasjon Norges «Merket for Bærekraftig reisemål», Bachelor i reiseliv fra Hotellhøyskolen i Stavanger og har studert prosjektledelse ved UiT, Norges Arktiske Universitet.

Ingrid Birknes Langhelle

Ingrid Birknes Langhelle


innholdsmarkedsfører
Kontorsted: Alta
948 81 350
ingrid@kreativindustri.no

Spisskompetanse
Storytelling, tekstformidling, sosiale medier, personas, merkevarebygging, innholdsutvikling, analyser og rotete kontorpulter.
Bakgrunn
Ingrid jobber som innholdsutvikler i Kreativ Industri og arbeider mye med innhold på alle digitale flater, inkludert nettsider og sosiale medier. Hun arbeider både på et strategisk nivå, i form av merkevarestrategi og markedsplaner, men også i innholdsproduksjon og da spesielt tekst, hvor hun har mange års erfaring og utdanning innen. I tillegg holder hun kurs i digital markedsføring og foretar både små og store digitale analyser.
Utdannelse
Mastergrad i Tourism Studies fra UiT, Norges Arktiske Universitet, med tilleggsfag i Sustainable Tourism fra Universitetet i Lapland. Bachelorgrad i Creative Writing fra University of Roehampton, samt en bachelor i Arctic Adventure Tourism fra UiT.Har også studert web-utvikling og digital markedsføring ved NKI.

Tone Pettersen

Tone Pettersen


Strukturdirektør
Kontorsted: Alta
416 36 992
tone@kreativindustri.no

Spisskompetanse
Forretningsutvikling, bærekraftig bedriftsutvikling, Miljøfyrtårnserftifisering, arrangementsutvikling og ledelse, økonomi, brettekanter og fargerike skilleark.
Bakgrunn
Tretten års erfaring med hovedfokus på arrangement og bedriftsutvikling, og er utdannet Siviløkonom. Hun har arbeidet mye med ledelse av store og små idretts- og næringslivsarrangement, og bedriftsutvikling med særlig fokus på nyetableringer og vekst i etablert næringsliv. Tone har også erfaring med bærekraftsprosjekter i bedrifter - herunder både utvikling av bærekraftsstrategier og miljøfyrtårnsertifisering.
Utdannelse
Master of Science in Sustainable Management, Siviløkonom med fordypning innen bærekraftig bedriftsutvikling fra Handelshøgskolen i Bodø. Bachelor i økonomi og ledelse fra Handelshøgskolen i Bodø.

Kontakt

post@kreativindustri.no
488 82 816
Markveien 38B, 9510 Alta

Her finner du Facebook-siden vår

Fakturaadresse: kreativindustri@ebilag.com

Kontorsted: Alta  Markveien 38B - Kunnskapsparken Syd, 2. etg.

Kontorsted: Hammerfest  Sjøgata 9 -  5. etg