Strategi

Vi tilbyr:
Prosessledelse og workshops
Rådgivning
Plan- og strategidokumenter

Å ta de rette valgene er avgjørende, men det er ikke alltid like lett å vite hva som er veien å gå. Feilvalg blir født ut av mangel på informasjon, tilfeldige avgjørelser og konstante utsettelser.

Fordeler med strategiarbeid:

  • Du minsker risikoen for feilavgjørelser
  • Du skaffer deg oversikt over mulighetene
  • Du blir i stand til å ta valg som kan gi gode resultater over lengre tid

Vi fokuserer på god balanse mellom kunnskap og kreativitet i vårt strategiarbeid. Kreativ Industri hjelper deg med å tenke nytt og oppnå konkrete resultater.

Utvalgte referanser

Langhelg i Alta for Alta Næringsforening

Strategi for Alta Live

Forretningsstrategi for Finnmark Ressursselskap

Forretningsstrategi for Serit Eltele

Havnestrategi 2022-2032 for Alta Havn

Utviklingsstrategi for Dansearena Nord og RadArt

Kontakt

post@kreativindustri.no
488 82 816
Markveien 38B, 9510 Alta

Her finner du Facebook-siden vår

Fakturaadresse: kreativindustri@ebilag.com

Kontorsted: Alta  Markveien 38B - Kunnskapsparken Syd, 2. etg.

Kontorsted: Hammerfest  Sjøgata 9 -  5. etg