Strategi

Vi tilbyr:
Prosessledelse og workshops
Rådgivning
Plan- og strategidokumenter

Å ta de rette valgene er avgjørende, men det er ikke alltid like lett å vite hva som er veien å gå. Feilvalg blir født ut av mangel på informasjon, tilfeldige avgjørelser og konstante utsettelser.

Fordeler med strategiarbeid:

  • Du minsker risikoen for feilavgjørelser
  • Du skaffer deg oversikt over mulighetene
  • Du blir i stand til å ta valg som kan gi gode resultater over lengre tid

Vi fokuserer på god balanse mellom kunnskap og kreativitet i vårt strategiarbeid. Kreativ Industri hjelper deg med å tenke nytt og oppnå konkrete resultater.

 

Utvalgte referanser

Langhelg i Alta for Alta Næringsforening

Strategi for Alta Live

Forretningsstrategi for Finnmark Ressursselskap

Forretningsstrategi for Serit Eltele

Havnestrategi 2022-2032 for Alta Havn

Utviklingsstrategi for Dansearena Nord og RadArt