Om du skal vise denne siden riktig, mA javascript vaere aktivert i nettleseren din!
	

Referanser

 

Et utvalg av gjennomførte prosjekter:

 

 • Sametinget (2014-2017): Bedriftsrådgivning og prosjektledelse i bedriftsutviklingsprogrammet Dahttu

 

 • Innovasjon Norge (2012-2017): Bedriftsrådgivning og prosjektledelse i bedriftutviklingsprogrammet FRAM

 

 • Finnmark fylkeskommune: Evaluering av Sápmi Music

 

 • Advokatfirmaet Hegg & Co (2016-2017): Strategi for sosiale media og digital markedsrådgivning

 

 • Varangerkokken Tor Emil Sivertsen (2015-2016): Bedriftsrådgivning

 

 • Opptreningssenteret Finnmark AS (2015-2016): Plan for innovasjonsprosjekt 

 

 • Finnmarkskonferansen Link: Brukerundersøkelser og merkevareprosjekt 

 

 • Sametinget: Statusrapport på verdikjeden innenfor samisk musikk og joik

 

 • Vest-Finnmark Regionråd: Strategiplan 2015-2020

 

 • Pro Barents AS: Forstudie for opprettelse av teknisk fagskole 

 

 • Innovasjon Norge: Forstudie Matprosjekt

 

 • Grieg Seafood: Prosjektledelse rekrutteringsprosjektet Mat til Verden 

 

 • Longyearbyen lokalstyre: Utredning om videregående opplæring 

 

 • Markedsundersøkelse, markedsplan og markedsføring for Glød Explorer

 

 • Porsanger i utvikling: Reisemålsutvikling i Porsanger kommune

 

 • Nordkapp kommune: Næringsvennlig kommune 

 

 • Nordkapp kommune: Strategisk utviklingsanalyse

 

 • Måsøy kommune: Strategisk utviklingsanalyse 

 

 • Finnmark fylkeskommune: Prosjektledelse for felles profilering av fiskerinæringa i Finnmark under Nor-Fishing for 2014-2016Et utvalg rekrutteringsreferanser:  

 

 • NRS Finnmark

 

 • Eltele

 

 • Nesseby Kommune

 

 • Sykehusinnkjøp HF (tidligere Hinas) 

 

 • Smartdok

 

 • Finnmark Fylkeskommune

 

 • Alta Næringsforening

 

 • Byggtorget

 

 • Barel

 

 • Hegg & Co

 

 • Vadsø Kommunale Eiendomsselskap

 

 • Nordkapp Kommune