Om du skal vise denne siden riktig, mA javascript vaere aktivert i nettleseren din!
	

Analyse

Vi tilbyr:

 

  • Analyse av organisasjoner, bedrifter eller større saksfelt
  • Evaluering av prosjekter/programmer/bransjer
  • Markedsanalyse for bedrifter
  • Utredning for private og offentlige kunder
  • Analyse av din bedrifts Facebook- og/eller hjemmeside

 

 

Trenger du mer kunnskap?

 

Vi har bred erfaring med analyse- og utredningsoppdrag for offentlige og private kunder. Vi kombinerer kompetanse på kvalitative og kvantitative forskningsmetoder med vår bakgrunn fra utviklings- og rådgivningsvirksomhet.

Vi kan systematisere og analysere store datamengder, og anbefaler konkrete forbedringstiltak til kunden ut i fra analysen. Kreativ Industri kan utarbeide beslutningsgrunnlag og gi råd om målrettet dialog med kunder, politikere eller beslutningstakere.

 

For oss er det viktig med kvalitet i alle ledd og at ny kunnskap blir satt ut i praksis.

 

 

Utvalgte referanser:

Strategisk utviklingsanalyse for Nordkapp kommune (2014)

Statusrapport (2016) for Finnmark fylkeskommunes satsing på kulturnæring 2003 - 2014

Markedsundersøkelser for Finnmarkskonferansen Link (2015)